Duurzaam event


BEWONERS & HANDELAARS
Voor bewoners & handelaars aan het Citadelpark voorzien we maatregelen die via een bewonersbrief zullen worden gecommuniceerd.  

RESPECT VOOR DE BUURT
Gelieve bij het verlaten van Floraliën Gent en het terugkeren naar de auto de nachtrust van de buren te respecteren en geen zwerfvuil in de nabijgelegen straten of op de parkeerterreinen achter te laten. Floraliën Gent en de vele buurtbewoners danken je voor je begrip en je medewerking.

DUURZAAM EVENT
Floraliën kiest bewust voor een blijvend duurzame aanpak. We nemen verschillende maatregelen  om de ecologische voetafdruk  van het festival stap voor stap kleiner  te maken:

° We gebruiken waar mogelijk groene stroom en besparen door het gebruik van led-verlichting op het verbruik.
° Een ander belangrijk aandachtspunt voor Floraliën Gent is het aankoopbeleid: zowel voor de materialen als bij de catering voor medewerkers gaan we op zoek naar de meest duurzame keuzes. Zo maken we in 2020 enkel gebruik van VLACO-compost: een duurzaam en lokaal recyclageproduct.
° Wat ook een grote impact heeft op het milieu is transport. Daar kan jij als bezoeker zeker een steentje toe bijdragen. Tijdens Floraliën Gent voorzien we voldoende fietsenstallingen en wordt het openbaar vervoer aanzienlijk uitgebreid zodat alles perfect bereikbaar is zonder auto. We raden jullie dan ook aan om de auto thuis te laten.
° 
En uiteraard gaan we met veel respect om met de aanwezige flora op het parcours: we beschermen bloemen, planten en bomen waar nodig, en vragen jou als bezoeker hetzelfde te doen. 
° …  

Floraliën is lid van Green Track, een transitienetwerk dat de ecologische voetafdruk van de Gentse kunstensector wil verkleinen. Samen met een aantal spelers uit de kunstensector ondertekende Floraliën Gent het Green Track-charter, en engageert zich daarmee om te onderzoeken hoe haar ecologische impact verkleind kan worden.